English

Gestuurde boringen (HDD)

Met de HDD – boortechniek (Horizontal Direction Drilling) kunnen op eenvoudige wijze objecten sleufloos worden gekruist over grotere afstanden. Een kleine ontgraving aan het begin en einde van de boring is voldoende om de kruising mogelijk te maken. 

Met de HDD – techniek kunnen buizen van HDPE, staal, gietijzer, GVK en GRE worden aangebracht welke dienen als mantel- of medium voerende buis voor onder andere drinkwater, afvalwater, proceswater, lage druk gas, hoge druk gas, biogas, stadsverwarming, olie, glasvezel, midden- en hoogspanning kabels.

HDD – boringen werden in het verleden voornamelijk toegepast voor het kruisen van rivieren, kanalen, spoorwegen en autowegen. Tegenwoordig wordt deze techniek meer en meer toegepast voor het kruisen van natuurgevoelige gebieden, bestaande kabels en leidingen, bomenrijen en op industrieterreinen en in stedelijk gebied.

Een HDD – boring wordt uitgevoerd met een zogenaamde boorrig. De capaciteit van de boorrig bepaalt de te realiseren lengte en diameter. Holland Drilling beschikt over een modern en compleet machinepark waarmee efficiënt gewerkt kan worden conform de gestelde eisen en normen. De vloot omvat onder andere acht HDD boorrigs met een capaciteit van 2,5 tot 80 ton waarmee lengtes tot 800 meter en diameters tot 900 mm gerealiseerd kunnen worden. 

Wat deze machines uniek maakt is de uitzonderlijke compactheid. Holland Drilling bezit de meest compacte 30 - en 80 ton’s boorrig in de markt en kan daarmee locaties bereiken die voor anderen onbereikbaar zijn.

Voor boringen vanaf een talud, bijvoorbeeld bij snelwegen, beschikt Holland Drilling over een unieke boormachine waarbij dure en omvangrijke voorzieningen aan het talud voor het opstellen van een boorrig niet langer nodig zijn.

Alle boorrigs zijn voorzien van de benodigde randapparatuur en transportmiddelen om de boorlocatie snel te bereiken en de boring veilig en efficiënt uit te voeren. Veel van deze randapparatuur en transportmiddelen zijn in eigen beheer ontwikkeld. 

 

Voor het uitzetten en inmeten van de boring en het opzoeken van de bestaande kabels en leidingen maken wij gebruik van de modernste technologie. Onze medewerkers on site hebben alle informatie online beschikbaar en leggen de parameters van de boring direct digitaal vast.