Skip to main content

Engineering

Een gedegen ontwerp vormt de belangrijke basis voor een succesvolle uitvoering van een boring of persing. Onze engineers staan in direct contact met onze projectleiders, uitvoerders en boormeesters. Alle ontwerpen worden op locatie gecontroleerd op technische uitvoerbaarheid. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de aanwezige kabels en leidingen, benodigde ruimte voor opstellen van het boorequipement en de in te trekken buizen. Maar ook naar te nemen verkeersmaatregelen en andere voorzieningen om de boring of persing op een veilige manier te kunnen realiseren. Op deze manier ontstaat een volledig ontwerp wat is afgestemd op de wensen van de klant, voorschriften van de betrokken instanties en op de omgeving.

Neem contact op

De werkzaamheden van ons team van engineers bestaat uit:

 • Ontwerptekeningen voor HDD – boringen, pilot gestuurde avegaarboringen en staalpersingen
 • Opstellingstekeningen
 • Tekeningen van benodigd uitlegtracé en katterugconstructie
 • Revisietekeningen op basis van GPS – metingen door de boorploeg
 • Boorspoeldrukberekeningen voor HDD – boringen
 • Trekkrachtberekeningen voor HDD – boringen
 • Perskrachtberekeningen voor (pilot gestuurde) avegaarboringen
 • Geotechnisch onderzoek
 • KLIC – meldingen en verwerken van de informatie in de ontwerptekening
 • Volledig boorplan (werkplan)
 • R.I.E.
 • V&G – deelplan
 • Vergunningaanvraag bij Prorail, Rijkswaterstaat, provincie en waterschap
 • Tekeningen, berekeningen en werkplannen voor innovatieve oplossingen
 • Tekeningen, berekeningen en werkplannen in de Tenderfase

Vraag een offerte aan