Skip to main content

Gestuurde boringen (HDD)

Met de HDD – boortechniek (Horizontal Direction Drilling) kunnen op eenvoudige wijze objecten sleufloos worden gekruist over grotere afstanden. Een kleine ontgraving aan het begin en einde van de boring is voldoende om de kruising mogelijk te maken.

Met de HDD – techniek kunnen buizen van HDPE, staal, gietijzer, GVK en GRE worden aangebracht welke dienen als mantel- of medium voerende buis voor onder andere drinkwater, afvalwater, proceswater, lage druk gas, hoge druk gas, biogas, stadsverwarming, olie, glasvezel, midden- en hoogspanning kabels.

HDD – boringen werden in het verleden voornamelijk toegepast voor het kruisen van rivieren, kanalen, spoorwegen en autowegen. Tegenwoordig wordt deze techniek meer en meer toegepast voor het kruisen van natuurgevoelige gebieden, bestaande kabels en leidingen, bomenrijen en op industrieterreinen en in stedelijk gebied.

Neem contact op

Over de gestuurde boringen

Een HDD – boring wordt uitgevoerd met een zogenaamde boorrig. De capaciteit van de boorrig bepaalt de te realiseren lengte en diameter. Holland Drilling beschikt over een modern en compleet machinepark waarmee efficiënt gewerkt kan worden conform de gestelde eisen en normen. De vloot omvat onder andere acht HDD boorrigs met een capaciteit van 2,5 tot 150 ton waarmee lengtes tot 1.000 meter en diameters tot 900 mm gerealiseerd kunnen worden.

Wat deze machines uniek maakt is de uitzonderlijke compactheid. Holland Drilling bezit de meest compacte 45 – en 150 ton’s boorrig in de markt en kan daarmee locaties bereiken die voor anderen onbereikbaar zijn.

Voor het uitzetten en inmeten van de boring en het opzoeken van de bestaande kabels en leidingen maken wij gebruik van de modernste technologie. Onze medewerkers op locatie hebben alle informatie online beschikbaar en leggen de parameters van de boring direct digitaal vast.

Gestuurde boringen

Vraag een offerte aan