Skip to main content

Onze 45- en 150 ton’s compact rigs

 

Onze 45- en 150 – ton’s compact rigs komen momenteel goed van pas bij de aanleg van hoogspanningskabels midden in het stadscentrum. Beide rigs werken op hetzelfde tracé aan gestuurde boringen met lengtes variërend van 350 tot 980 meter waarbij in korte tijd meer dan 25 kilometer aan mantelbuizen ondergronds worden gebracht. Compactrig = minder werkterrein = snellere mobilisatie = kortere doorlooptijd = minder overlast = kleinere CO2 footprint.