English

Over Holland Drilling

Holland Drilling hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar werk en veiligheid van haar werknemers en omgeving. Holland Drilling beschikt over de volgende certificeringen:

- NEN-EN ISO 9001 – 2015

- NEN-EN ISO 14001

- Veiligheidsladder trede 4

- VCA**

- CKB – erkenning voor het werkgebied Sleufloze technieken, NACE – code F42

Wij zijn binnenkort gecertificeerd voor de CO2 - prestatieladder niveau 3. Hiervoor zullen wij periodiek documenten publiceren op onze website. Daarnaast worden er ook documenten gepubliceerd op de website van SKAO (www.skao.nl/).

Bekijk hieronder de CO2 - prestatieladder gerelateerde documenten.

/u/files/jaarverslag-2020-14012021.pdf

/u/files/energiemeetplan-2020-14012021.pdf

/u/files/interne-audit-zelfevaluatie-2020.pdf

/u/files/sector-en-keteninitiatieven-2020.pdf

 

- Prorail – Erkenningen S-A, S-B, S-D (A), S-D(B), S-D(C) en S-D(D).