English

Zorgzaam en zorgvuldig

Holland Drilling hecht veel waarde aan haar medewerkers en omgeving. Wij hanteren de triple P benadering voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Ondernemen gericht op economische prestaties met respect voor de sociale kant binnen de ecologische randvoorwaarden.” 

Onder duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen verstaan wij:

  • Maximale transparantie
  • Afspraak is afspraak
  • Het opvolgen van efficiënte en doordachte werkprocessen
  • Het professioneel en conform de geldende richtlijnen realiseren van onze projecten
  • Het creëren van een veilige en ergonomische werkplek voor onze medewerkers 
  • Het maximaal proberen te voorkomen van ongevallen en schades
  • Het voorkomen van onnodige belasting en schade aan het milieu en de omgeving 
  • Het iedere dag opnieuw afwegen van verschillende stakeholders belangen.