Skip to main content

Sleufloos vervangen

De ervaring van Holland Drilling gaat verder dan de sleufloze aanleg van kabels en leidingen. Ook met het sleufloos verwijderen van leidingen heeft Holland Drilling de nodige ervaring.

Door de groeiende economie en energietransitie wordt het nog drukker in de ondergrond. Steeds vaker ontstaat de vraag naar het sleufloos verwijderen van oude en vervallen leidingen. De ervaring van Holland Drilling met het sleufloos verwijderen is divers. Zo is medio 2018 een pilotproject uitgevoerd waarbij AC – drinkwaterbuizen uit de jaren zestig sleufloos werden verwijdert. In België werden drie bestaande gestuurde boringen met meerdere HDPE – buizen onder de in gebruik zijnde spoorlijn Antwerpen – Gent sleufloos verwijdert. Buizen van staal en HDPE werden alle meerdere malen sleufloos verwijdert, altijd met succes. De benodigde speciale hulpstukken en werktuigen werden steeds in eigen huis ontwikkeld en gebouwd.

Neem contact op

Vraag een offerte aan