Skip to main content

Boren in uitdagende ondergrond van Zuid – Limburg

 

Holland Drilling is al jaren actief in Limburg en heeft al vele boringen uitgevoerd. Voor de aanleg van een belangrijke glasvezelverbinding werden enkele jaren geleden al een vijftigtal boringen uitgevoerd onder rijks- en spoorwegen, kanalen en rivieren. Als onderdeel van de energietransitie en geplande infrastructurele werken neemt de vraag naar uitdagende kruisingen snel toe. Geen probleem voor de specialisten van Holland Drilling. We noemen enkele voorbeelden. Ter hoogte van knooppunt Het Vonderen waar de rijkswegen A2 en A73 bij elkaar komen werd voor een belangrijke kabelverbinding onlangs een uitdagende boring uitgevoerd onder beide rijkswegen in een ondergrond die bestond uit onder andere keien en vuursteen. Eerder dit jaar werden een stukje zuidelijker onder en rondom de rijksweg A2 vier pilot gestuurde avegaarboringen uitgevoerd voor de verlegging van een stalen gastransportleiding, eveneens in een zeer uitdagende bodemgesteldheid. Door het toepassen van het juiste boorequipement en (rock) tooling en niet te vergeten het vakmanschap van de boormeesters en hun team zijn deze boringen succesvol en binnen de gestelde planning gerealiseerd.

 

Onlangs boorden we in Venlo in één gang onder vijf spoorlijnen door in een ondergrond die voor het grootste deel uit grindlagen bestond. Hierbij werd een bundel van HDPE – buizen met diameters van 355, 200 en 160 mm ingetrokken als onderdeel van een verlegging ten behoeve van het aanleggen van een spoortunnel. In het voortraject werd het van de klant ontvangen ontwerp geoptimaliseerd en werd creatief omgegaan met het las- en uitlegtracé midden in een drukke woonwijk. Verder werd goed nagedacht over pompcapaciteiten, boorkoppen en ruimers wat er mede toe heeft geleid dat de boring zonder extra voorzieningen zoals bijvoorbeeld een casingbuis succesvol in een tijdsbestek van één week kon worden uitgevoerd. Wat weer zorgde voor minimale overlast voor de omgeving, ook een belangrijk aspect in geval van boren in het centrum van een stad als Venlo.